கரி-நாள்-தேதிகள்-2023 - Tamil Calendar 2023

கரி நாள் தேதிகள் 2023

 Tamil Daily Calendar 2023Tamil Calendar

கரி நாள் தேதிகள் 2023

January 15தை 1ஞாயிறு
January 16தை 2திங்கள்
January 17தை 3செவ்வாய்
January 25தை 11புதன்
January 31தை 17செவ்வாய்
February 27மாசி 15திங்கள்
February 28மாசி 16செவ்வாய்
March 1மாசி 17Wednesday
March 20பங்குனி 6திங்கள்
March 29பங்குனி 15Wednesday
April 2பங்குனி 19ஞாயிறு
April 19சித்திரை 6புதன்
April 28சித்திரை 15வெள்ளி
May 21வைகாசி 7ஞாயிறு
May 30வைகாசி 16செவ்வாய்
May 31வைகாசி 17புதன்
June 16ஆனி 1வெள்ளி
June 21ஆனி 6புதன்
July 18ஆடி 2செவ்வாய்
July 26ஆடி 10 புதன்
August 5ஆடி 20சனி
August 19ஆவணி 2சனி
August 26ஆவணி 9சனி
September 14ஆவணி 28வியாழன்
October 3புரட்டாசி 16செவ்வாய்
October 16புரட்டாசி 29திங்கள்
October 23ஐப்பசி 6திங்கள்
November 6ஐப்பசி 20திங்கள்
November 17கார்த்திகை 1வெள்ளி
November 20கார்த்திகை 4Monday
November 26கார்த்திகை 10Sunday
December 3கார்த்திகை 17ஞாயிறு
December 22மார்கழி 6வெள்ளி
December 25மார்கழி 9திங்கள்
December 27மார்கழி 11Wednesday

PHP Social Sharing Buttons